Vul de enquête in van Noordrand2025 over  
vernieuwing Bachplein en Hof van Spaland

Met het afbreken van de Blauwe Brug is op het Bachplein een enorm terrein vrijgekomen dat roept om herinrichting en woningbouw. Het daarnaast gelegen winkelcentrum Hof van Spaland wordt door veel bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken graag bezocht, maar vraagt om een vernieuwingsslag. De actieve bewonersgroep Noordrand2025, die regelmatig overlegt met de gemeente, heeft een enquête ontwikkeld om de wensen van de drie wijken te inventariseren. Bewoners van die wijken kunnen de vragenlijst voor 31 december invullen via de website schiedam.nl/noordrand2025

Mooie resultaten

In 2016 werd onder zesduizend huishoudens in de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken een enquête gehouden door de actieve bewonersgroep Noordrand2025. De centrale vraag was toen: “Hoe wilt u dat onze wijk eruitziet in 2025?”. Team Noordrand2025 is met de belangrijkste uitkomsten aan de slag gegaan. Inmiddels zijn mooie resultaten bereikt op gebied van mobiliteit van ouderen, bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en in de toekomst medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.

Wonen en winkelen

In de tweede enquête wordt voortgebouwd op de behoeften voor wonen en winkelen. Voor het Bachplein worden plannen ontwikkeld. Denk aan een centraal gezondheidscentrum, levensbestendige woningen, een vernieuwd winkelcentrum Hof van Spaland, lunchroom en een restaurant. Het team Noordrand2025 vraagt bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken via de enquête hoe zij willen wonen en aan wat voor soort woonvormen ze denken, of ze naar de Hof van Spaland gaan en wat voor soort winkels of horeca ze daar graag zouden hebben. Hoe kan het toekomstig winkelcentrum aantrekkelijker worden?

In de winkelcentra

Het bewonersteam van Noordrand2025 staat op 30 november en 14 december van 11 tot 14 uur in de Hof van Spaland, en op 23 november op het Geuzenplein. De gemeente verwerkt de enquête om de onafhankelijkheid en privacy te waarborgen. Onder de inzenders worden 10 bonnen van € 50 verloot. 

‘Hoe woon je beter in Schiedam-Noord?’

Dat vroegen bewoners uit Woudhoek en Spaland-Sveaparken zich in 2016 af. Sinds die tijd zet de bewonersgroep Noordrand2025 zich vrijwillig in voor het verbeteren van levensloopbestendig wonen in de noordelijke wijken van Schiedam: Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

In 2016 werden 16.000 bewoners van Noord bevraagd via een bewonersenquête over mogelijke verbeteringen. Daarop reageerden 1.200 huishoudens. Op basis van de uitkomsten van die enquêtes, richt de groep zich in 2018 en 2019 op betere mobiliteit van ouderen, betere bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.

U leest de enquête uit 2016 over Woudhoek hier en over Spaland-Sveaparken hier.

Enquêtes

In 2016 namen de deelnemers van de bewonersgroep Noordrand2025 enquêtes af onder 16.000 bewoners in de Woudhoek en in Spaland-Sveaparken. Op basis van de uitkomsten van deze brede bewonersenquêtes zijn de drie speerpunten voor acties gebaseerd. U leest de enquete over Woudhoek hier en over Spaland-Sveaparken hier.

Corry Conijn en Barbara de Kooter van Noordrand2025 enqueteerden in Woudhoek en Spaland-Sveaparken in 2016

Corry Conijn (links) en Barbara de Kooter tijdens de enquête op het Geuzenplein in de Woudhoek.

In 2016 interviewde Pop-Up TV o.a. Jan Boumans van Noordrand2025, wethouder Mario Stam en diverse wijkbewoners over de bewonersenquêtes. Klik op de foto en bekijk het filmpje. 

Jan Boumans van Noordrand2025, wethouder Mario Stam en diverse wijkbewoners werden in 2016 geïnterviewd door Pop-Up TV over de bewonersenquêtes.