Maar liefst 1573 bewoners van de Noordrand, de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken, hebben zich via de enquête van de actieve bewonersgroep Noordrand2025 uitgesproken over hun woon- en winkelwensen. Ruim 6000 huishoudens kregen in november en december 2019 de vraag om hun wensen aan te geven over wonen en winkelen in de (nabije) toekomst, over duurzaamheid, Hof van Spaland, zorgfaciliteiten en vernieuwing van het Bachplein. Daarmee heeft meer dan 26 procent van de huishoudens in de Noordrand gereageerd. De uitkomsten van de enquête worden op woensdag 26 februari om 17.00 uur in het Stadskantoor aangeboden aan wethouder Fahid Minhas die o.a. Bouwen en Wonen in zijn portefeuille heeft.

Lees hier het totale rapport:

Tevreden met resultaat

De actieve bewonersgroep Noordrand2025 bestaat uit acht bewoners die als vrijwillige lobbygroep de wensen van bewoners naar voren brengt richting gemeente, winkeliersverenigingen en zorginstellingen. In de bewonersgroep Noordrand2025 zitten: Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans. Samen stelden zij de enquêtevragen op en promootten de vragenlijst in november en december actief in de winkelcentra. Jan Boumans geeft namens de groep aan dat Noordrand2025 tevreden is met het resultaat: “Op onze enquête heeft 26 procent een respons gegeven. Soms ook uit andere wijken, zoals Groenoord en Kethel.”

Graag in Noord blijven wonen

In de eerste enquête in 2016 gaf ruim 90% van de respondenten aan graag in Schiedam Noord te willen blijven wonen. Ook wilden de bewoners een uitgebreid gezondheidscentrum op de locatie Bachplein. Gelet op de leeftijdsgroep van de Noordelingen werd aangegeven dat meer seniorenwoningen in Noord noodzakelijk zijn om ruimte te maken voor jonge gezinnen.

In de enquête van afgelopen december 2019 hebben de bewoners meer concrete vragen voorgelegd gekregen over wonen, gezondheidscentrum, mobiliteit, Hof van Spaland en duurzaamheid. 

50+ woont te groot

Van de 50-plussers geeft 34% aan te willen verhuizen omdat hun woning inmiddels te groot is geworden. Bij de mensen jonger dan 50 jaar geeft 24% aan te willen verhuizen omdat hun woning te klein is. De 50-plussers willen graag dat een toekomstige woning leeftijdbestendig is. De woning moet kleiner zijn en een balkon hebben. Ze willen echter wel zelfstandig kunnen blijven wonen. De jongeren willen graag veel meer vierkante meters. Ze willen graag een tuin en een vrije indeling van de woning. Door de verhuizing van 50-plussers naar appartementen komen woningen met een tuin vrij voor jonge gezinnen. 

Gezondheidscentrum

Maar liefst 83% van de bewoners van Noord – zowel jong als ouder! – wil een uitgebreid gezondheidscentrum op het Bachplein. Als belangrijkste zorgfuncties worden huisartsen, een apotheek, fysiotherapie en bloedafname genoemd. 

Winkelen

Van de bewoners zegt 61% wekelijks winkelcentrum Hof van Spaland te bezoeken, voornamelijk om functioneel boodschappen te doen. Slechts 5% winkelt daar nu voor de gezelligheid of recreatief. Als het winkelcentrum een beter recreatief aanbod zou geven en gezelliger zou zijn, wil 36% er meer tijd doorbrengen en wellicht ook meer geld uitgeven.

Bij de vrije opmerkingen is opvallend vaak aangegeven dat Hof van Spaland grondig aangepakt moet worden en dat het winkelaanbod niet geheel overeenkomt met de wensen. 

Noordrand vergrijst

Ruud van der Pol: “De wijken in de Noordrand vergrijzen snel. Veel mensen die hier in de zestiger jaren met hun jonge gezinnen zijn komen wonen, wonen hier nog steeds. De meeste invullers van de enquête zijn dan ook ouder dan 50 jaar. Met name de antwoorden op de open vragen over het winkelaanbod in Hof van Spaland zijn zeer interessant. 703 mensen, dus 45 procent van de respondenten, hebben opgegeven wat voor winkels zij daar willen zien. Dat gaat verder dan winkels voor de dagelijkse boodschappen. Er is behoefte aan een HEMA en meer kledingwinkels, maar een schoenenwinkel staat met 172 voorkeurstemmen met stip op één. Meer dan vijftig respondenten verwijzen als voorbeeld naar de mooi opgeknapte Loper in Vlaardingen. De gemeente is op dit moment bezig met een ontwikkelingsplan voor het Bachplein, dus zij kan deze wensen daarin meenemen.”

Antwoorden enquête delen

Noordrand2025 gaat de antwoorden uit de enquête niet alleen delen met de plannenmakers binnen de gemeente die nu hard werken aan plannen voor het Bachplein en de Stadsvisie2030, maar ook met de winkeliersvereniging. 

De bewonersgroep Noordrand2025 heeft de vragen zelf opgesteld en daarbij hulp gekregen van wijkregisseur Marcel Kreuger. De gemeentelijke afdeling die zich richt op onderzoek en statistiek heeft alle gegevens – ook in verband met privacy-voorschriften – verwerkt tot een overzichtelijk rapport.