Nieuws

Van links naar rechts: Herman Kriek, jan Poot, Patricia van Aaken en Eelco Diesen.

MINDERVALIDEN

MINDERVALIDEN 1920 1136 Noordrand 2025

Wie last heeft van een lichamelijke beperking, komt in de openbare ruimte nogal eens een lastig obstakel tegen. Samen met de VGR, die de collectieve belangen behartigt van mensen met een beperking in Rotterdam, en een aantal mindervalide medewerkers, hebben leden van de Noordrand2025 in april 2018 een schouw gedaan in Noord. Daarbij is onder meer gekeken naar oversteekplaatsen, parkeerplaatsen, looproutes, stalling van fietsen en afritjes.

Tijdens het congres in de Landelijke Week van de Toegankelijkheid is op 3 oktober de rapportage van de VGR aangeboden aan wethouder Patricia van Aaken. Zij gaf aan dat het verbeteren van de toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking, vooral begint bij beter werk aan de voorkant: de tekentafel van de inrichting van het openbaar gebied. 

Van links naar rechts: Herman Kriek, jan Poot, Patricia van Aaken en Eelco Diesen.

Van links naar rechts: Herman Kriek, Jan Poot, Patricia van Aaken en Eelco Diesen.

Medisch centrum De Slimme Wetering in Ketelvaart

MEDICI ONDER 1 DAK

MEDICI ONDER 1 DAK 1920 1136 Noordrand 2025

Veel medische voorzieningen zijn versnipperd gehuisvest over de noordelijke wijken. Dat levert soms problemen op omdat bewoners van de ene naar de andere voorziening moeten, of omdat voorzieningen met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar zijn. Nu de Blauwe Brug is gesloopt, heeft Noordrand2025 met alle medici in de wijken, zoals de huisartsengroep Kethel, het gesprek aangeknoopt over een mogelijke voorziening onder één dak voor alle medici ‘van de wieg tot het graf’, dus van verloskunde tot palliatieve zorg.

Medisch centrum De Slimme Wetering in Ketelvaart

Medisch centrum De Slimme Wetering in Ketelvaart