MINDERVALIDEN

MINDERVALIDEN 1920 1136 Noordrand 2025

Wie last heeft van een lichamelijke beperking, komt in de openbare ruimte nogal eens een lastig obstakel tegen. Samen met de VGR, die de collectieve belangen behartigt van mensen met een beperking in Rotterdam, en een aantal mindervalide medewerkers, hebben leden van de Noordrand2025 in april 2018 een schouw gedaan in Noord. Daarbij is onder meer gekeken naar oversteekplaatsen, parkeerplaatsen, looproutes, stalling van fietsen en afritjes.

Tijdens het congres in de Landelijke Week van de Toegankelijkheid is op 3 oktober de rapportage van de VGR aangeboden aan wethouder Patricia van Aaken. Zij gaf aan dat het verbeteren van de toegankelijkheid, ook voor mensen met een beperking, vooral begint bij beter werk aan de voorkant: de tekentafel van de inrichting van het openbaar gebied. 

Van links naar rechts: Herman Kriek, jan Poot, Patricia van Aaken en Eelco Diesen.

Van links naar rechts: Herman Kriek, Jan Poot, Patricia van Aaken en Eelco Diesen.