MEDICI ONDER 1 DAK

MEDICI ONDER 1 DAK 1920 1136 Noordrand 2025

Veel medische voorzieningen zijn versnipperd gehuisvest over de noordelijke wijken. Dat levert soms problemen op omdat bewoners van de ene naar de andere voorziening moeten, of omdat voorzieningen met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar zijn. Nu de Blauwe Brug is gesloopt, heeft Noordrand2025 met alle medici in de wijken, zoals de huisartsengroep Kethel, het gesprek aangeknoopt over een mogelijke voorziening onder één dak voor alle medici ‘van de wieg tot het graf’, dus van verloskunde tot palliatieve zorg.

Medisch centrum De Slimme Wetering in Ketelvaart

Medisch centrum De Slimme Wetering in Ketelvaart