Nieuws

Noordrand2025 zet zich in voor hoogwaardig vervoer naar Noord

Noordrand2025 zet zich in voor hoogwaardig vervoer naar Noord 2560 1920 Noordrand 2025

Aan de Noordkant van Schiedam wonen zo’n 30.000 mensen: 35 procent van alle Schiedammers. Dat is bijna gelijk aan alle bewoners van de stad Maassluis. En met de beoogde woningbouw kan dat aantal nog verder gaan groeien. De actieve bewonersgroep Noordrand2025 maakt zich zorgen over het feit dat de wijken aan de Noordkant van Schiedam steeds slechter bereikbaar worden met het openbaar vervoer (OV) en wil zich hard maken voor een hoogwaardig OV voor iedereen.

In de afgelopen tijd verdwenen er al buslijnen en de tram houdt al om 19.07 uur op met rijden naar halte Harreweg in Noord. Nu heeft de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) tot verbazing van menige Schiedammer aangegeven dat ze tramlijn 21 naar de Woudhoek wil opheffen en daarvoor buslijnen wil inzetten. De rails mogen wel blijven liggen, want dan kan de tram in de toekomst wellicht aansluiten op het te bouwen NS-station Kethel.

De gemeente heeft hierin geen uiteindelijke stem, maar kan bij MRDH en aanbieder RET wel aandringen op een aangepast beleid, ook al zal dat de gemeente wellicht geld kosten. Noordrand2025 wil zich hiervoor hard maken!

Hoogwaardig OV

Noordrand2025 wil dat alle wijken in Noord goed bereikbaar blijven met hoogwaardig OV: drempelloos en frictieloos. Plekken als een ziekenhuis en het centrum moeten voor alle inwoners van Schiedam goed bereikbaar zijn, ook voor de bewoners van Noord.

Ruud van de Pol legt uit: “De RET wil hiervoor buslijnen aanleggen. Maar voor mensen met een beperking is de bus geen goed alternatief voor de tram. De gemeente Schiedam zegt zich in te zetten voor iedereen en vindt ‘inclusie’ een belangrijk thema. Dus moet je ook voor mensen met een beperking zorgen voor goed bereikbaar OV. Bij de tram kun je met een rolstoel, scootmobiel, rollator of kinderwagen makkelijk naar binnen. Dat lukt bij een bus niet. Ook het overstappen op tal van verschillende lijnen is voor mensen met een beperking een ondoenlijke tocht.”

NS-station Kethel

In 1984 werd de tramlijn met een forse investering uit de gemeentekas verlengd van het NS-station Schiedam-Centrum naar Noord. Tegelijkertijd werd er een ruimte voor een verlengde tram gereserveerd vanaf het huidige eindpunt bij de Harreweg tot onder het spoorviaduct van de ’s-Gravelandseweg bij het Windas en de Gamma. Dit met het idee dat er ooit wellicht een NS-station Kethel zou komen waarop de tramlijn kon aanhaken. 

Woningbouw

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting investeert nu miljoenen in woningbouw langs de zogeheten Oude Lijn van Leiden naar Dordrecht. Tot 2030 worden er langs die lijn circa 54.000 woningen gebouwd en 80.000 extra werkplekken gemaakt. Ook in Kethel kunnen er woningen bijkomen. Er wordt met tal van partijen onderzocht hoe je met al deze nieuwe bewoners extra drukte op de wegen kunnen voorkomen, hoe je een milieuvriendelijk alternatief voor de auto kunt bieden, en hoe je het OV kunt verbeteren. Tussen Delft en Schiedam komen daarvoor vier sporen. Ook het station Schiedam Centrum wordt opgeknapt en het station Schiedam-Kethel wordt eindelijk gerealiseerd. 

Doortrekken tramlijn

“Met wellicht nog meer bewoners in Noord, moeten we ons voorbereiden op een goed OV”, stelt Ruud van de Pol. “Het lijkt daarom logischer om de huidige tram door te trekken naar het toekomstige station, dan juist deze lijn op te heffen. Daarom blijven wij als actieve bewonersgroep alle ontwikkelingen volgen en laten we onze stem horen bij onder andere de gemeente en MRDH.”

Foto: Jan Boumans en Ruud van de Pol bij het viaduct waar de tramlijn in de toekomst kan aanhaken op NS-station Schiedam-Kethel. 

‘WIE KOMT DE DENKTANK VERSTERKEN?’

‘WIE KOMT DE DENKTANK VERSTERKEN?’ 1280 852 Noordrand 2025

Al sinds 2015 bedenken acht actieve bewoners van de wijken in Schiedam-Noord samen hoe het leven daar beter kan. En zo nodig steken ze zelf de handen uit de mouwen. Wijkregisseur Marcel Kreuger ondersteunt deze denktank Noordrand2025 bij de uitvoering van de plannen. Ruud van der Pol en Jan Boumans zoeken nu nieuwe meedenkers.

Lees hier het artikel

Woonvisie: hoe wonen we straks in Schiedam

Woonvisie: hoe wonen we straks in Schiedam 1920 1074 Noordrand 2025

UITKOMST ENQUÊTE BEKEND: 1573 BEWONERS NOORDRAND GEREAGEERD

UITKOMST ENQUÊTE BEKEND: 1573 BEWONERS NOORDRAND GEREAGEERD 960 660 Noordrand 2025

Maar liefst 1573 bewoners van de Noordrand, de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken, hebben zich via de enquête van Noordrand2025 uitgesproken over hun wensen omtrent wonen en winkelen in de (nabije) toekomst, duurzaamheid, Hof van Spaland, zorgfaciliteiten en vernieuwing van het Bachplein. 

De actieve bewonersgroep Noordrand2025 die de enquêtevragen opstelden en de vragenlijst in november en december actief promootte in de winkelcentra, is tevreden met het resultaat. Jan Boumans: “De Noordrand van Schiedam telt circa 6.000 huishoudens. Op onze enquête heeft 26 procent een respons gegeven. Soms ook uit andere wijken, zoals Groenoord en Kethel.”

NOORDRAND VERGRIJST

In 2016 ging de actieve bewonersgroep Noordrand2025 met de eerste vragenlijst aan de slag. Centrale vraag was: hoe moeten onze wijken er over tien jaar uit zien? Negentig procent gaf toen al aan tevreden te zijn met het wonen in de noordelijke wijken van Schiedam. De vragenlijst van eind 2019 ging dieper in op de woon- en winkelwensen. Ruud van der Pol: “De wijken vergrijzen snel. Veel mensen die hier in de zestiger jaren met hun jonge gezinnen zijn komen wonen, wonen hier nog steeds. De meeste invullers van de enquête zijn dan ook ouder dan 50 jaar. Zij geven aan een centraal gelegen en goed bereikbaar gezondheidscentum belangrijk te vinden, bijvoorbeeld in de beoogde nieuwbouw op het Bachplein. Er is behoefte aan onder andere goed bereikbare huisartsen, fysiotherapie, apotheek en bewegingsbegeleiding. De gemeente is op dit moment bezig met een ontwikkelingsplan voor het Bachplein, dus zij kan deze wensen daarin meenemen.”

BEHOEFTE AAN APPARTEMENTEN

70 procent van de reagerende bewoners in Noord willen graag blijven wonen in ‘hun wijken’. Veel ouderen zoeken gelijkvloerse, kleinere woningen die nu (nog) niet beschikbaar zijn. “Er wordt door een grote groep bewoners uit de Noordrand gezocht naar levensloopbestendige woningen. Die signalen kan de gemeente ook meenemen voor het Bachplein”, stelt Jan Boumans. “Wanneer ouderen uit hun te grote eengezinswoningen of appartementen vertrekken, komt er weer ruimte voor jonge gezinnen die hard op zoek zijn naar een betaalbare gezinswoning.”

HOF VAN SPALAND

Winkelcentrum Hof van Spaland is voor veel mensen de plek waar zij hun dagelijkse boodschappen doen. De meeste bewoners komen er minstens één keer per week, anderen geven aan in de vragenlijst dat zij er vaak zelfs dagelijks komen. Ruud van de Pol: “Met name de antwoorden op de open vragen over het winkelaanbod in het Hof van Spaland zijn zeer interessant. 703 mensen, dus 45 procent van de respondenten, hebben opgegeven wat voor winkels zij daar willen zien. Dat gaat verder dan winkels voor de dagelijkse maaltijd. Er is behoefte aan een HEMA en meer kwalitatieve dames-, heren- en kinderkledingwinkels, maar een schoenenwinkel staat met 307 voorkeurstemmen met stip op één. Meer dan vijftig mensen hebben een mening gegeven over de Hof van Spaland waarbij een aantal keren de Loper in Vlaardingen en de Koningshoek in Maassluis als positief voorbeeld werden genoemd.” Ruud van der Pol was zaterdag 1 februari te zien in het programma ‘Onder Ogen’ van SchieTV. Het interview is hier te zien:

ANTWOORDEN ENQUÊTE DELEN

Noordrand2025 gaat de antwoorden uit de enquête niet alleen delen met de plannenmakers binnen de gemeente die nu hard werken aan plannen voor het Bachplein en de Stadsvisie2030, maar ook met de winkeliersvereniging.

De bewonersgroep Noordrand2025heeft de vragen zelf opgesteld en daarbij hulp gekregen van wijkregisseur Marcel Kreuger. De gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek heeft alle gegevens verwerkt tot een overzichtelijk rapport.

Binnenkort presenteren de deelnemers in de actieve bewonersgroep Noordrand2025 de resultaten aan de gemeente en gemeenteraad.

In de bewonersgroep Noordrand2025 zitten nu (van links naar rechts): Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans.

NOORDRAND2025 VERNIEUWING BACHPLEIN EN HOF VAN SPALAND

NOORDRAND2025 VERNIEUWING BACHPLEIN EN HOF VAN SPALAND 1280 853 Noordrand 2025

Met het afbreken van de Blauwe Brug is op het Bachplein een enorm terrein vrijgekomen dat roept om herinrichting en woningbouw. Het daarnaast gelegen winkelcentrum Hof van Spaland wordt door veel bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken graag bezocht, maar vraagt om een vernieuwingsslag. De actieve bewonersgroep Noordrand2025, die regelmatig overlegt met de gemeente, heeft een enquête ontwikkeld om de wensen van de drie wijken te inventariseren. Bewoners van die wijken kunnen de vragenlijst voor 31 december invullen via de website schiedam.nl/noordrand2025

MOOIE RESULTATEN

In 2016 werd onder zesduizend huishoudens in de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken een enquête gehouden door de actieve bewonersgroep Noordrand2025. De centrale vraag was toen: “Hoe wilt u dat onze wijk eruitziet in 2025?”. Team Noordrand2025 is met de belangrijkste uitkomsten aan de slag gegaan. Inmiddels zijn mooie resultaten bereikt op gebied van mobiliteit van ouderen, bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en in de toekomst medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.

WONEN EN WINKELEN

In de tweede enquête wordt voortgebouwd op de behoeften voor wonen en winkelen. Voor het Bachplein worden plannen ontwikkeld. Denk aan een centraal gezondheidscentrum, levensbestendige woningen, een vernieuwd winkelcentrum Hof van Spaland, lunchroom en een restaurant. Het team Noordrand2025 vraagt bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken via de enquête hoe zij willen wonen en aan wat voor soort woonvormen ze denken, of ze naar de Hof van Spaland gaan en wat voor soort winkels of horeca ze daar graag zouden hebben. Hoe kan het toekomstig winkelcentrum aantrekkelijker worden?

IN DE WINKELCENTRA

Het bewonersteam van Noordrand2025 staat op 30 november en 14 december van 11 tot 14 uur in de Hof van Spaland, en op 23 november op het Geuzenplein. De gemeente verwerkt de enquête om de onafhankelijkheid en privacy te waarborgen. Onder de inzenders worden 10 bonnen van € 50 verloot. 

‘HOE WOON JE BETER IN SCHIEDAM-NOORD?’

‘HOE WOON JE BETER IN SCHIEDAM-NOORD?’ 805 461 Noordrand 2025

Dat vroegen bewoners uit Woudhoek en Spaland-Sveaparken zich in 2016 af. Sinds die tijd zet de bewonersgroep Noordrand2025 zich vrijwillig in voor het verbeteren van levensloopbestendig wonen in de noordelijke wijken van Schiedam: Woudhoek en Spaland-Sveaparken.

In 2016 werden 16.000 bewoners van Noord bevraagd via een bewonersenquête over mogelijke verbeteringen. Daarop reageerden 1.200 huishoudens. Op basis van de uitkomsten van die enquêtes, richt de groep zich in 2018 en 2019 op betere mobiliteit van ouderen, betere bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.

U leest de enquête uit 2016 over Woudhoek hier en over Spaland-Sveaparken hier.

Corry Conijn en Barbara de Kooter van Noordrand2025 enqueteerden in Woudhoek en Spaland-Sveaparken in 2016

ENQUÊTES

ENQUÊTES 1920 1440 Noordrand 2025
In 2016 namen de deelnemers van de bewonersgroep Noordrand2025 enquêtes af onder 16.000 bewoners in de Woudhoek en in Spaland-Sveaparken. Op basis van de uitkomsten van deze brede bewonersenquêtes zijn de drie speerpunten voor acties gebaseerd. U leest de enquete over Woudhoek hier en over Spaland-Sveaparken hier.
Corry Conijn en Barbara de Kooter van Noordrand2025 enqueteerden in Woudhoek en Spaland-Sveaparken in 2016
Corry Conijn (links) en Barbara de Kooter tijdens de enquête op het Geuzenplein in de Woudhoek.

INTERVIEW JAN BOUMANS

INTERVIEW JAN BOUMANS 1920 1080 Noordrand 2025
In 2016 interviewde Pop-Up TV o.a. Jan Boumans van Noordrand2025, wethouder Mario Stam en diverse wijkbewoners over de bewonersenquêtes. Klik op de foto en bekijk het filmpje. 
Jan Boumans van Noordrand2025, wethouder Mario Stam en diverse wijkbewoners werden in 2016 geïnterviewd door Pop-Up TV over de bewonersenquêtes.

STEL UW VRAGEN IN HET WINKELCENTRUM

STEL UW VRAGEN IN HET WINKELCENTRUM 1280 853 Noordrand 2025

Noordrand2025 vraagt alle bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken om de nieuwe enquête over wonen en winkelen in te vullen. Heeft u daar vragen over? Dan kunt u mailen naar info@noordrand2025.nl of uw vraag persoonlijk aan een teamlid stellen. Het bewonersteam van Noordrand2025 staat op 7 en 14 december van 11 tot 14 uur met de TukTuk van de gemeente in de Hof van Spaland, en op 30 november op het Geuzenplein. De gemeente verwerkt de enquête om de onafhankelijkheid en privacy te waarborgen. Onder de inzenders worden 10 bonnen van € 50 verloot. 

INTERVIEW IN HET NIEUWE STADSBLAD

INTERVIEW IN HET NIEUWE STADSBLAD 805 461 Noordrand 2025
Op woensdag 27 februari kreeg Noordrand2025 paginagroot aandacht in het Nieuwe Stadsblad. Jan Boumans en Barbara de Kooter werden geïnterviewd door Janet van Huisstede.