NOORDRAND2025 VERNIEUWING BACHPLEIN EN HOF VAN SPALAND

NOORDRAND2025 VERNIEUWING BACHPLEIN EN HOF VAN SPALAND 1280 853 Noordrand 2025

Met het afbreken van de Blauwe Brug is op het Bachplein een enorm terrein vrijgekomen dat roept om herinrichting en woningbouw. Het daarnaast gelegen winkelcentrum Hof van Spaland wordt door veel bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken graag bezocht, maar vraagt om een vernieuwingsslag. De actieve bewonersgroep Noordrand2025, die regelmatig overlegt met de gemeente, heeft een enquête ontwikkeld om de wensen van de drie wijken te inventariseren. Bewoners van die wijken kunnen de vragenlijst voor 31 december invullen via de website schiedam.nl/noordrand2025

MOOIE RESULTATEN

In 2016 werd onder zesduizend huishoudens in de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken een enquête gehouden door de actieve bewonersgroep Noordrand2025. De centrale vraag was toen: “Hoe wilt u dat onze wijk eruitziet in 2025?”. Team Noordrand2025 is met de belangrijkste uitkomsten aan de slag gegaan. Inmiddels zijn mooie resultaten bereikt op gebied van mobiliteit van ouderen, bewegingsvrijheid voor mensen met een beperking en in de toekomst medische voorzieningen onder één dak, van de geboorte tot de dood.

WONEN EN WINKELEN

In de tweede enquête wordt voortgebouwd op de behoeften voor wonen en winkelen. Voor het Bachplein worden plannen ontwikkeld. Denk aan een centraal gezondheidscentrum, levensbestendige woningen, een vernieuwd winkelcentrum Hof van Spaland, lunchroom en een restaurant. Het team Noordrand2025 vraagt bewoners van Woudhoek en Spaland-Sveaparken via de enquête hoe zij willen wonen en aan wat voor soort woonvormen ze denken, of ze naar de Hof van Spaland gaan en wat voor soort winkels of horeca ze daar graag zouden hebben. Hoe kan het toekomstig winkelcentrum aantrekkelijker worden?

IN DE WINKELCENTRA

Het bewonersteam van Noordrand2025 staat op 30 november en 14 december van 11 tot 14 uur in de Hof van Spaland, en op 23 november op het Geuzenplein. De gemeente verwerkt de enquête om de onafhankelijkheid en privacy te waarborgen. Onder de inzenders worden 10 bonnen van € 50 verloot.