UITKOMST ENQUÊTE BEKEND: 1573 BEWONERS NOORDRAND GEREAGEERD

UITKOMST ENQUÊTE BEKEND: 1573 BEWONERS NOORDRAND GEREAGEERD 960 660 Noordrand 2025

Maar liefst 1573 bewoners van de Noordrand, de wijken Woudhoek en Spaland-Sveaparken, hebben zich via de enquête van Noordrand2025 uitgesproken over hun wensen omtrent wonen en winkelen in de (nabije) toekomst, duurzaamheid, Hof van Spaland, zorgfaciliteiten en vernieuwing van het Bachplein. 

De actieve bewonersgroep Noordrand2025 die de enquêtevragen opstelden en de vragenlijst in november en december actief promootte in de winkelcentra, is tevreden met het resultaat. Jan Boumans: “De Noordrand van Schiedam telt circa 6.000 huishoudens. Op onze enquête heeft 26 procent een respons gegeven. Soms ook uit andere wijken, zoals Groenoord en Kethel.”

NOORDRAND VERGRIJST

In 2016 ging de actieve bewonersgroep Noordrand2025 met de eerste vragenlijst aan de slag. Centrale vraag was: hoe moeten onze wijken er over tien jaar uit zien? Negentig procent gaf toen al aan tevreden te zijn met het wonen in de noordelijke wijken van Schiedam. De vragenlijst van eind 2019 ging dieper in op de woon- en winkelwensen. Ruud van der Pol: “De wijken vergrijzen snel. Veel mensen die hier in de zestiger jaren met hun jonge gezinnen zijn komen wonen, wonen hier nog steeds. De meeste invullers van de enquête zijn dan ook ouder dan 50 jaar. Zij geven aan een centraal gelegen en goed bereikbaar gezondheidscentum belangrijk te vinden, bijvoorbeeld in de beoogde nieuwbouw op het Bachplein. Er is behoefte aan onder andere goed bereikbare huisartsen, fysiotherapie, apotheek en bewegingsbegeleiding. De gemeente is op dit moment bezig met een ontwikkelingsplan voor het Bachplein, dus zij kan deze wensen daarin meenemen.”

BEHOEFTE AAN APPARTEMENTEN

70 procent van de reagerende bewoners in Noord willen graag blijven wonen in ‘hun wijken’. Veel ouderen zoeken gelijkvloerse, kleinere woningen die nu (nog) niet beschikbaar zijn. “Er wordt door een grote groep bewoners uit de Noordrand gezocht naar levensloopbestendige woningen. Die signalen kan de gemeente ook meenemen voor het Bachplein”, stelt Jan Boumans. “Wanneer ouderen uit hun te grote eengezinswoningen of appartementen vertrekken, komt er weer ruimte voor jonge gezinnen die hard op zoek zijn naar een betaalbare gezinswoning.”

HOF VAN SPALAND

Winkelcentrum Hof van Spaland is voor veel mensen de plek waar zij hun dagelijkse boodschappen doen. De meeste bewoners komen er minstens één keer per week, anderen geven aan in de vragenlijst dat zij er vaak zelfs dagelijks komen. Ruud van de Pol: “Met name de antwoorden op de open vragen over het winkelaanbod in het Hof van Spaland zijn zeer interessant. 703 mensen, dus 45 procent van de respondenten, hebben opgegeven wat voor winkels zij daar willen zien. Dat gaat verder dan winkels voor de dagelijkse maaltijd. Er is behoefte aan een HEMA en meer kwalitatieve dames-, heren- en kinderkledingwinkels, maar een schoenenwinkel staat met 307 voorkeurstemmen met stip op één. Meer dan vijftig mensen hebben een mening gegeven over de Hof van Spaland waarbij een aantal keren de Loper in Vlaardingen en de Koningshoek in Maassluis als positief voorbeeld werden genoemd.” Ruud van der Pol was zaterdag 1 februari te zien in het programma ‘Onder Ogen’ van SchieTV. Het interview is hier te zien:

ANTWOORDEN ENQUÊTE DELEN

Noordrand2025 gaat de antwoorden uit de enquête niet alleen delen met de plannenmakers binnen de gemeente die nu hard werken aan plannen voor het Bachplein en de Stadsvisie2030, maar ook met de winkeliersvereniging.

De bewonersgroep Noordrand2025heeft de vragen zelf opgesteld en daarbij hulp gekregen van wijkregisseur Marcel Kreuger. De gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek heeft alle gegevens verwerkt tot een overzichtelijk rapport.

Binnenkort presenteren de deelnemers in de actieve bewonersgroep Noordrand2025 de resultaten aan de gemeente en gemeenteraad.

In de bewonersgroep Noordrand2025 zitten nu (van links naar rechts): Theo Boks, Tjalling de Boer, John Veldhoven, Barbara de Kooter, Corry Conijn, Wim de Vries, Ruud van der Pol en Jan Boumans.